LEGO® Education

LEGO® kocky – ako hračka – sú známe po celom svete. Málokto však vie, že LEGO® sa dá využiť aj vo vzdelávaní. Deti, ktoré rozťahujú svoje krídla, potrebujú úlohy, ktoré môžu vyjadriť ich kreativitu v rôznych štýloch a farbách. So stavebnicami LEGO® sú možnosti vyjadrenia svojej osobnosti nekonečné. Stimuluje mozog, aby si lepšie pamätal informácie.

LEGO® Education je kompletný vzdelávací systém pre škôlky a školy, ktorý bol vyvinutý podľa princípu „učenia sa hrou ako tvorivej činnosti“.

Čo je to STEAM? – Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics – Veda, technika, inžinierstvo, umenie, matematika

Riešenia LEGO® Education STEAM podporujú vývoj prostredníctvom reálnych projektov. Jej podstatou sú výzvy prevzaté z každodenného života, ich prenesenie do experimentov a úloh a vytváranie prepojení medzi prírodovednými predmetmi. Snažíme sa podporovať učiteľov v ich každodenných vzdelávacích aktivitách.

Pomocou programov LEGO® Education ponúkame hravé vzdelávacie príležitosti pre rôzne vekové kategórie.
V škôlkach nás deti čakajú s rozžiarenými očami, ich nadšenie je bezhraničné. Dĺžka programov je 45-60 minút raz týždenne, čo je možné začleniť do bežného rozvrhu materskej školy. Minimálny počet 8 detí. Prvky Duplo sú veľké, dá sa z nich za krátky čas postaviť akýkoľvek oporný bod a ich variabilita je takmer nekonečná. Najprv sa z toho samozrejme stavajú prístavy a letiská a na základe sprievodcu, potom nasleduje „pravá“ hra s duplom, keď sa dieťaťu v hlavičke začne skladať návrh konštrukcie a zrealizuje ho.

Väčšina z nás sa s nostalgiou pozerá späť na svoje detstvo a obľúbené hračky. Počas hry sa rozvíja zmysel pre pravidlá, schopnosť spolupracovať, emocionálna inteligencia, posilňuje sa puto s rovesníkmi. LEGO je možné úspešne používať vo všetkých vekových kategóriách počas vzdelávania a je tiež prezentované ako nespočetné množstvo praktických príkladov s veľmi dobrými výsledkami. Pre deti je to hra, aj keď sa pri tom rozvíjajú a učia.

Mnohé deti potrebujú, aby sme im pomohli rozvíjať ich jemnú motoriku a skladanie, spájanie malých prvkov je na to výbornou pomôckou. Takmer neobmedzená variabilita prvkov podporuje rozvoj kreativity.

Rozvíja takmer celý repertoár kognitívnych schopností:
– analyticko-syntetický proces myslenia,
– vytrvalosť a hĺbka pozornosti,
– schopnosť pozorovať a pamätať si (zapamätať si predchádzajúce skúsenosti a použiť ich pri riešení ďalšej úlohy),
– abstrakcia (dokončená stavba nemusí byť presne taká, ako v živote, je možné symbolicky naznačiť čo chceme),
– tvorivá predstavivosť.

Ako novinku prinášame do materských škôl balíček Hra s emóciami – Postav ma “Emotions” Lego Education. Deti môžu skúmať a učiť sa o emóciách a fyzických vlastnostiach, rozvíjať sociálne zručnosti a užívať si stavanie zábavných postáv, učiť sa rozpoznávať pocity, podobnosti a rozdiely. Medzitým my, inštruktori, pomáhame pri hre rozvíjať ich sociálne zručnosti, hodnotiť ich kreativitu a tým zvyšovať ich sebavedomie.

Okrem toho sledujeme, ako sa dieťa vykresľuje alebo po akej farbe lega siaha. Všetci vieme o magickej sile farieb, ich telesnom a duševnom liečivom účinku. Každá farba nesie hlboký psychologický a symbolický význam, takže nikdy nie je náhoda, prečo niekoho daná farba priťahuje, alebo prečo si práve túto farbu v danom momente vyberie. Pre malé deti sú farby dôležitým prostriedkom seba a emocionálneho vyjadrenia.

Tím LearnIT chce zohrať svoju úlohu pri budovaní udržateľnej budúcnosti a vytváraní lepšieho sveta, ktorý zdedia naše deti. Navštevujeme školy a škôlky, aby sme dnešným deťom poskytli priestor, aby sa stali staviteľmi zajtrajška.

Na konci sedenia deti vrátia všetky použité legá do krabice. Deti rady pomáhajú, radi sa cítia dôležité. Ak sa upratovanie robí hravou formou, s radosťou, pri rozprávaní, od začiatku sa dieťa učí a cíti, že je dobré pomáhať. Celkovo posilňuje zmysel pre zodpovednosť, pomoc a účasť na spoločenskom živote.

Školské sedenia môžu byť tiež začlenené do vyučovacieho plánu, alebo dokonca organizované ako mimoškolský kurz. Dĺžka sedení je 1x 60 minút týždenne pre nižšie ročníky a 1x 90 minút týždenne pre vyššie ročníky. Skupinu tvorí 8-12 ľudí.

Študenti stavajú roboty zo stavebníc LEGO® Education, ktoré sú riadené programovým riadením. Modely sa pohybujú, obsluhujú a riadia pomocou senzorov a servomotorov. Kódujú v blokových programovacích jazykoch a samozrejme sa veľa hrajú. Počas sedení študenti stavajú a programujú v 2-3 členných skupinách. Súťažiaci študenti programovania robotov sa môžu otestovať na medzinárodných stretnutiach v oblasti robotiky. Náš malý tím usilovne pracuje na tom, aby čo najviac mladých študentov mohlo využiť príležitosť ktorú ponúkame.

Cena kurzu je 20 € na študenta mesačne, ktorú je možné znížiť v rámci programu zážitková pedagogika pre 5-6 ročné deti, ako aj s odbornou podporou rodičov, ktoré dostávajú študenti vo veku 5-18 rokov, alebo s pomocou miestnych sponzorov (s tým vám vieme pomôcť), sa dá znížiť čiastka na nulu. Kde je vôľa, tam je cesta.

Pre podrobnosti a ďalšie informácie ma neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0914 271 889, na emailovej adrese barbara@learnit.sk alebo na facebookovej stránke LearnIT Academy.

Tešíme sa na vašu žiadosť.
- Tím LearnIT Academy

Hlavná 698/19
Vrakúň 930 25

0918 711 772

info@learnit.sk

Hlavná 698/19
Vrakúň 930 25

0918 711 772

info@learnit.sk

2020, LearnIT Academy o.z.
Web: BEST360.sk